ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

DESIGN|MARITIM

Oliver Wilking-Held

Illustration

Illustrationer är helt enkelt en del av detta, oavsett om de är analoga eller digitala, lösa streck eller tekniskt exakta, frihands- eller vektorgrafik. Jag erbjuder ett brett utbud av tekniker:

Teckning med blyertspenna eller bläck, akvarell- eller akrylmålning, analoga eller digitala färgteckningar, analoga och digitala collage (Photoshop-montage och retuschering), vektorgrafik (figurer, dimensionsritningar, infografik).

Illustrationens styrka kommer alltid till användning när komplexa frågor ska reduceras till det väsentliga eller när dolda områden ska beskrivas. Processerna kan sammanfattas i en illustration eller fakta tolkas. De kan understryka innehållet eller göra abstrakta fakta mer levande. Illustrationer väcker känslor. De kan förklara, betona, förenkla, synliggöra, tolka, sammanfatta, luckra upp, understryka, jämföra, komplettera, komma till saken. De kan öka acceptansen med humor och ironi. Illustrationernas "signatur" kan hålla ihop en publikation som en "röd tråd".

Illustrationen gehören einfach dazu, egal ob analog oder digital, lockerer Strich oder technisch präzise, freihand oder Vektorgrafik. Ich biete ein breites Spektrum an Techniken:

Bleistift- oder Tuschezeichnung, Aquarell- oder Akrylmalerei, analog oder digital kolorierte Zeichnungen; Collagen analog und digital (Photoshop-Montagen und Retuschen); Vektorgrafiken (Caracters, Maßzeichnungen, Infografiken).

Die Stärken einer Illustration kommen immer dann zum tragen, wenn komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche reduziert oder verborgene Bereiche dargestellt werden sollen. Abläufe können in einer Darstellung zusammengefasst werden oder Sachverhalte interpretiert. Sie können Inhalte unterstreichen oder abstrakte Sachverhalte anschaulich machen. Illustrationen wecken Emotionen. Sie können erklären, hervorheben, vereinfachen, sichtbar machen, interpretieren, zusammenfassen, auflockern, unterstreichen, vergleichen, ergänzen, auf den Punkt bringen. Sie können mit Witz und Ironie die Akzeptanz erhöhen. Die "Handschrift" von Illustrationen kann als "roter Faden" eine Publikation zusammen halten.